Šta je bitno kada govorimo na stranom jeziku?

Razni faktori utiču na naš govor na stranom jeziku što ovaj proces čini dosta zahtevnim. Istina je da nam je nekada samo bitno da prenesemo poruku i uspostavimo komunikaciju. Ali, na šta treba da obratimo pažnju ako želimo da usavršimo naš govor i komunikaciju na stranom jeziku?

Kao što smo pomenuli, na uspešnost naše komunikacije utiču različiti faktori. Neki od najbitnijih jesu upravo oni koji se vrednuju na usmenom delu međunarodnih ispita stranih jezika. S toga, uglavnom govorimo o četiri faktora: tečnost i koherentnost, leksički resursi, gramatički opseg i tačnost, kao i izgovor. U nastavku teksta analiziraćemo šta svaki od ovih faktora podrazumeva i kako ga poboljšati.

Tečnost i koherentnost

Ovaj faktor govori o tome koliko je tečan i povezan vaš govor na stranom jeziku. Da li često pravite pauze u rečenici ili govorite bez mnogo premišljanja? Takođe, da li je vaš govor smisleno povezan? Jesu li vaše ideje organizovane? U zavisnosti od nivoa na kome se nalazite, pravićete više ili manje pauza. Na nižim nivoima ne uočavate puno grešaka u svom govoru. S druge strane, na srednjim već počinjete da ispravljate sami sebe. Na najvišim nivoima ispravljanje se manje dešava jer je i broj grešaka manji.

Ove veštine se najbolje poboljšavaju kombinacijom receptivnih (čitanje i slušanje) i produktivnih aktivnosti (pisanje i govor). Veoma je bitno da čitate i slušate strani jezik. To znači da treba da imate određeni input stranog jezika na svakodnevnom nivou. Preporučili bismo vam da pronađete književna dela koja vas interesuju i u privatnom životu.* Isto se odnosi i na audio sadržaje. Danas na internetu možete naći razne sadržaje na platformama kao što su Youtube i Soundcloud. Kao i puno audioknjiga koje možete slušati dok trčite ili putujete.

Što se tiče produktivnih aktivnosti tiče, na prvom mestu je govor. Ukoliko imate prijatelja sa kojim možete vežbati strani jezik, možete se otići na kafu ili praktikovati neku drugu aktivnost zajedno. Naravno, komunicirajući samo na stranom jeziku. Ukoliko vaš prijatelj ne živi u istom gradu, možete se dopisivati audio ili pisanim porukama.

Ako nemate nikoga da vežbate strani jezik uvek možete koristiti internet, razgovarati na forumima i slično. Vežbajte sami kod kuće (dok perete sudove, dok se tuširate), govorite o temama koje vas interesuju ili o tome sta vam se desilo u toku dana. Na taj način, govor na stranom jeziku postaće deo vaše svakodnevice.

*Iako je vaše lično interesovanje jako bitan faktor, pokušajte da izbegnete klasike, a izaberite savremena dela, ako je moguće dela u kojima ima dosta dijaloga i sadrže teme iz svakodnevnog života.

Nivo leksičkih resursa

Ovo je stručni naziv za proširenost vašeg vokabulara. Ovde se moramo pitati:

  • Koristim li prave reči i izraze kada govorim o određenoj temi?
  • Da li konstantno ponavljam iste reči?
  • Je li se u mom govoru mogu čuti frazeološki izrazi (fraze ili izrazi koji se ne shvataju bukvalno) iz stranog jezika?

Ovde se možemo osvrnuti na dve stvari: raznolikost i elokventnost vokabulara. Iako su ova dva termina veoma povezana. Prvi govori o bogatstvu i širini našeg vokabulara. S druge strane, takođe moramo razmišljati i o tome u kom kontekstu treba koristiti određenu leksiku. Moramo se pitati da li se naš vokabular sastoji od nekih osnovnih reči koje se čuju u svakodnevnom govoru.  Ili imamo sposobnost izražavanja na formalniji način ukoliko je to potrebno.

Za poboljšanje nivoa leksičkih resursa veoma je bitno da čitate. Vaša literatura može biti bilo šta što odaberete. Ono što treba da imate u vidu jesu dva faktora: budite svesni koji se tip leksike koristi u delu, da li ima žargona, arhaičnih izraza (Hari Poter nije uvek dobar izbor, iako ste ljubitelj istog).

Ako tek krećete u pustolovinu čitanja na stranom jeziku, naše preporuke su da odaberete neko savremeno štivo i svakodnevne teme.

Preporučujemo sledeće aplikacije:

Gramatički opseg i tačnost u izražavanju

Iako nas gramatika uvek podseća na nešto suvoparno, ona je veoma bitna u našem izražavanju. Vladanje gramatikom utiče na dojam koji ostavljamo na sagovornika. Gramatički opseg odnosi se na različite gramatičke strukture koje možemo da koristimo.

Navešćemo jedan primer iz engleskog jezika. Naime, ako govorimo o nekim prošlim navikama možemo ih izraziti pomoću različitih struktura: My diet wasn’t always this healthy. I ate/used to eat/would eat a lot of junk food before.

ate – najosnovniji način da pričamo o prošlim navikama jeste Past Simple Tense

used to eat/would eat – na nekom srednjem nivou (B1) naučimo da postoje drugi načini da izrazimo navike u prošlosti. To su used to + glagol i would + glagol (ovaj drugi samo za glagole koji izražavaju neku vrstu akcije). Kažu nam da ove izraze koriste napredniji govornici. Počinjemo da čujemo ove izraze u filmovima, serijama i muzici.

Osoba koja može koristiti sve tri strukture ima veći gramatički opseg od nekoga ko raspolaže samo prošlim vremenom. Zaključak je da bi trebalo da koristite širok dijapazon gramatičkih izraza i kombinacija. Naročito ako smatrate da ste napredni govornik i želite da vas drugi vide kao takvog.

Tačnost

Što se tačnosti u izražavanju tiče, ona se odnosi na praktično sve. Da li pravilno koristimo gramatičke strukture? Da li koristimo na pravilan način vokabular i izraze? Ovo je veština koja se poslednja usavršava u komunikaciji na stranom jeziku. Tačnost se javlja dugo nakon što vaš govor postane tečan. Ona je spoj svih faktora koji utiču da postanete dobar govornik. Stiče se učenjem i iskustvom ili vežbom. Takođe, ako želimo da poboljšamo ovu veštinu prva stvar koju možemo uraditi je da se ne nerviramo kada napravimo grešku. U tom slučaju, tu grešku treba analizirati, shvatiti zašto se desila i pokušati je izbeći sledeći put.

Kao i mnoge druge, ove veštine možete poboljati čitanjem, uočavanjem određenih šablona u tekstu. Zatim, takođe možete usavršiti kroz pisanje i vežbanje pisanja. Napišite tekst na određenu temu, makar samo 10 rečenica. Zatim analizirajte tekst, pogledajte da li se dosta reči ponavlja, da li možete zameniti neki izraz ili strukturu i koristiti drugi. Potražite sinonime i drugačije načine da izrazite to što želite.

Druga vežba je da snimite sebe dok govorite na određenu temu. Probajte da uočite koje su to greške koje se ponavljaju i koje su možda postale deo vaše navike.

Izgovor

Svaki jezik ima određena pravila izgovora. Ovo se ne odnosi samo na izgovor reči, već i intonaciju u celoj rečenici.

 Pevanje uz stranu muziku zaista pomaže poboljšanju izgovora

Pevanje uz stranu muziku zaista pomaže poboljšanju izgovora

Kod učenja jezika uvek se provlači i sledeće pitanje: da li treba težiti izvornom akcentu jezika ili treba biti ponosan na svoju raznolikost iako svi primete „na prvu loptu“ da smo stranci?

Odgovor na ovo pitanje apsolutno zavisi od vas. Ima polaznika koji po svaku cenu žele da poprime „native“ akcenat. Drugima je cilj samo uspešna komunikacija. Bilo koji da je vaš izbor, treba da znate sledeće činjenice. Kao odrasla osoba jako je teško, čak i posle godina učenja, možda i života u stranoj zemlji, poprimiti u potpunosti akcenat izvornog govornika. Nije nemoguće, ali jeste jako teško. Treba imati u vidu da je sa otprilike 7 godina uzrasta naš govorni aparat skoro potpuno formiran i prilagođen jeziku zajednice u kojoj živimo. Ovo kasnije onemogućava brzo prilagođavanje na glasove koji ne postoje u našem maternjem jeziku. Takođe, na našu asimilaciju na nepoznate glasove utiču i drugi faktori, kao što je sluh. Što bolje prepoznajete tonove i glasove, to je veća verovatnoća da ćete iste moći da ponovite.

Koje god da su vaše preference što se izgovora tiče, nemojte zaboraviti najvažnije pitanje:

Da li me drugi mogu lako razumeti?

Ukoliko je odgovor da i odnosi se na 90% vremena komunikacije na stranom jeziku, onda ste na pravom putu. Ako je odgovor ne, onda to znači da treba poraditi na svom izgovoru jer je jedan od faktora koji onemogućuje vašu komunikaciju.

Iako kod izgovora veliku ulogu igra sluh, on se uvek može poboljšati. Na Youtube-u imate razne eduvlogere* koji vam objašnjavaju kako pravilo izgovarati određene glasove. Oni vam daju i primere reči uz koje možete vežbati.

Još neke korisne stvari su audioknjige i pevanje – uz pesme sa ili bez reči (hajmo svi na karaoke). Kada budete vežbali, snimajte se, slušajte i upoređujte svoje snimke.

*Preporučujemo:

za engleski: English with Lucy, Learn English with Papa Teach Me , Real English with Real Teachers,

za španski: Notes in Spanish , Coffee Break Spanish

Želimo da vam zahvalimo na pažnji. Nadamo se da smo vam makar malo pomogli i ohrabrili vas da usavršite svoje veštine. Poželili bismo vam da puno radite na svojoj komunikaciji na stranom jeziku. Radom i vežbom se mogu postići rezultati i poboljšanja u svim pomenutim oblastima.

Za kraj, recite nam u komentarima koji od ovih faktora vam predstavlja najveći problem. Takođe, ako se probali neku od naših preporuka za poboljšanje ovih veština ili imate neku drugu koja je još bolja, molimo vas da nam napišete koja i da nam prenesete vaše utiske.

Učimo zajedno!

Leave a Reply

Your email address will not be published.