Zašto vaše dete treba da uči strane jezike

Tema učenja stranih jezika za decu konstantno izaziva nedoumice i komentare. U ovom članku pokušaćemo da vam objasnimo zašto podržavamo ideju da deca što ranije počnu da uče strane jezike.

Širom sveta, kao i kod nas ima dosta centara za učenje jezika za decu. U našem centru nudimo kurseve engleskog i španskog jezika za osnovce i tinejdžere, ali i za predškolce (uzrast od 4-6 godina). Stalno se susrećemo sa komentarima kao što su: „Tako mala deca, a uče jezike. Šta će njima engleski?“ ili „Kako oni mali mogu bilo šta da nauče?“ i slično.  Obrazložićemo vam zašto mislimo da su ovakvi stavovi pogrešni.

Faktori u učenju jezika

Najpre treba shvatiti da učenje jezika, njegovo usvajanje i usavršavanje iziskuje vreme. Jedan jako bitan faktor u učenju jezika je sam pojedinac, bilo da se radi o detetu ili odraslom polazniku. Koliko ćemo napredovati u sposobnosti korišćenja stranog jezika zavisi od naše motivacije, a ulogu igra i sposobnosti izražavanja u maternjem jeziku. Ima i nekih faktora koji ne zavise od naše volje i rada, kao što su predispozicije za shvatanje sistema jezika i sluh.

Ono zbog čega insistiramo na učenju stranih jezika kod dece (naročito u predškolskom uzrastu ili kod mlađih osnovaca) jesu ova 3 faktora:

Iako neko može naučiti strani jezika u odraslom dobu i postati bilingvalan, jedan aspekt stranog jezika koji se teško usavršava ako imate više od 15-16 godina jeste izgovor. Zapravo, najbolji period za usvajanje izgovora jeste period do 6 godine života. Do šeste godine razvijemo govorni aparat i naviknemo ga na glasove koji se ponavljaju u našem okruženju.

Kao odraslim osobama, naš govorni aparat je već formiran i jako je teško prilagoditi ga novim glasovima. A potrebno je i da budemo muzikalni, to jest da imamo sluha da bismo čuli vrednost svakog glasa. Kada sluh izostane, obično glasove iz stranog jezika koji ne postoje u našem jeziku prilagođavamo na nama slične i poznate.

Poznato je da deca brže usvajaju jezik i automatski primenjuju pravila. U ranom detinjstvu oni ni svojim maternjim jezikom ne dominiraju u potpunosti, ali ga jako brzo usvajaju. Isto se dešava i sa stranim jezikom. Međutim, dosta zavisi i od vremena izloženosti deteta drugom jeziku.

Ono oko čega dosta ljudi greši jeste cilj učenja jezika u ranom detinjstvu. Ovaj cilj često nije poznavanje jezika i mogućnost komunikacije na njemu. Glavni cilj učenja stranog jezika za decu, naročito u grupama, jeste priprema za budućnost. Ovo se postiže druženjem sa vršnjacima, zajedničkim razvijanjem svesti o drugim jezicima, zemljama i kulturama. Mališani zajedno prolaze kroz aktivnosti koje razvijaju njihove kognitivne i motoričke sposobnosti. Rezultati ove vrste vannastavnih aktivnosti mogu se uočiti odmah, a neophodne su za budućnost deteta.

Benefiti poznavanja dva ili više jezika

Neke studije pokazuju da prednosti slušanje dva jezika kod kuće mogu početi već od uzrasta od 6 meseci (The Journal.ie). Druge su pokazale da deca koja su izložena više od jednom jeziku imaju veću moć koncentracije, uspešnije nastupaju u rešavanju konflikta i brže se prilagođavaju promenama.

Poznavanje dva ili više jezika nema koristi samo za decu, već i za odrasle. Mogućnost razmišljanja na dva jezika uključuje dve tačke gledišta istog problema. Takođe, poznavanje i aktivno korišćenje dva ili više jezika može nas zaštititi od nekih mentalnih bolesti. Jedna od tih je i Alchajmer.

Postoje i benefiti koji se odnose na profesionalni aspekt. U procesu selekcije za posao kandidati koji su poznavaoci dva ili više jezika su u prednosti u odnosu na one koji govore samo jedan jezik. Bilo da ćete strani jezik koristiti u poslu ili ne, on doprinosi tome da bolje razumete ljude različitog porekla, poboljšava vaše komunikacione veštine i moć odlučivanja. Svet svakim danom postaje sve povezaniji. U takvom društvu i u budućnosti poznavanje jezika biće podrazumevano za uspešnu karijeru u zemlji ili inostranstvu.

Kako približiti strani jezik svom detetu ?

Naš prvi izbor je logično centar za strane jezike. To je ono čime se bavimo i u šta verujemo. Obožavamo da radimo sa decom i da ih posmatramo dok razvijaju svoje kognitivne sposobnosti na stranom jeziku kroz igru i druženje.

Kursevi za decu i tinejdžere u ponudi:

Ukoliko niste za ovu varijantu, uključite svoje dete u set aktivnosti na stranom jeziku kod kuće. Pevajte pesmice, igrajte jezičke ili društvene igrice, pokazujte im sličice, pravite rukotvorine (obavezno potražiti „diy kids“ na Pinterest-u). U današnje vreme ima bezbroj resursa, samo ih treba naći i iskoristiti.

Ako vas zanima više o tome kako deca uče strane jezike, pogledajte ovaj video:

Leave a Reply

Your email address will not be published.