Izgovor -ED na kraju glagola u engleskom jeziku

Sufiks ili nastavak -ED je jako česta pojava u engleskom jeziku. Najčešće ga viđamo kod glagola, ali i nekih prideva. U nastavku teksta otkrijte kako se ovaj nastavak zapravo izgovara.

O čemu se zapravo radi?

Kada naiđemo na neku novu reč na engleskom, možemo samo da naslutimo kako se izgovara. Naročito ako je prethodno nismo čuli. Razlog je što engleski nije fonetski jezik kao srpski, to jest, ne čita se kao što se piše. U srpskom jedno slovo predstavlja jedan zvuk, dok u engleskom ne. Upravo je ovo razlog što dosta naših učenika, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva, ima problem za izgovorom -ED na kraju reči.

Ukoliko je vaš jezik fonetski (kao što je srpski) postoji velika verovatnoća da ćete ovaj nastavak izgovarati kao -ED.

Tri načina izgovora

/d/

Nastavak -ED izgovara se kao /d/ ako se ispred nastavka nalazi vokal ili zvučni suglasnik*

*Zvučni suglasnici su oni tokom kojih glasne žice vibriraju i proizvodi se zujanje.

Primeri:

loved     /lʌvd/

remained   /rɪˈmeɪnd/

shared    /ʃeəd/

played    /pleɪd/

copied     /ˈkɒpid/   (primer sa vokalom)

continued    /kənˈtɪnjuːd/    (primer sa vokalom)

/t/

Izgovor /t/ dobićemo ako ispred -ED stoji bezvučni suglasnik*. Ne morate se truditi da ovako izgovorite, vaš govorni aparat će to uraditi umesto vas. Ova pojava u srpskom jeziku poznata je kao jednačenje po zvučnosti.

*Bezvučni suglasnik je ona pri čijem izgovoru ne postoji nikakva vibracija glasnih žica.

Primeri:

looked    /lʊkt/

helped     /hɛlpt/

watched     /wɒʧt/

kissed     /kɪst/

fixed     /fɪkst/

washed     /wɒʃt/

/id/

Ovaj izgovor dobijamo kada se pre nastavka -ED nalazi D ili T. Ova dva glasa izgovaraju se na istom mestu i predstavljaju parnjake po mestu izgovora. D je zvučno, dok je T bezvučno. Pokušajte da izgovorite D bez upotrebe glasnih žica (ili da šapućete) i videćete da zvuči kao T.

Kao što smo videli, -ED izgovara se kao /d/ ili /t/, kod glagola koji se završavaju na d ili t, dolazi do spajanja istih glasova ili parnjaka. Zbog toga uvodimo /i/, kako bismo olakšali ovaj izgovor:

wanted      /ˈwɒntɪd/

needed      /ˈniːdɪd/

lifted     /ˈlɪftɪd/

added     /ˈædɪd/.

Ako vam i dalje nije najjasnije, pogledajte ovaj video gde će vam Lusi dati još primera i objašnjena:

Leave a Reply

Your email address will not be published.