Kursevi za odrasle

NOVI UPIS!

Polako se približavamo drugom tromesečju te se već možete prijaviti na kurseve na našoj novoj adresi, u Antifašističke borbe 21.

Početak kurseva:

decembar 2018.

januar 2019.

U okviru ponude kurseva za odrasle možete birati između sledećih jezika:

– engleski,

– španski.

U ponudi su svi nivoi, a takođe se možete prijaviti i za pripremne kurseve za polaganje međunarodnih ispita, intenzivne i kurseve konverzacije. Možete birati između kursa od 3 ili 6 meseci (osim u slučaju intenzivnih kurseva).

PRIJAVA

Na svim našim kursevima primenjujemo Metod Rayuela.

U ponudi su kursevi engleskogšpanskog i  srpskog jezika.
U nastavku pročitajte opšte informacije o kursevima jezika za odrasle.

BASIC program podrazumeva kurseve engleskog, i španskog i postoji za sve nivoe, od početnog do naprednog.

Ovaj program podrazumeva dva časa nedeljno (2×60 minuta) jezika koji izaberete. Grupe se formiraju od 3 do najviše 8 polaznika.

Kurs možete pohađati 3, 6 ili 9 meseci u zavisnosti od sopstvenih potreba i mogućnosti. Mi svakako preporučujemo kurs od 9 meseci kako biste kompletirali nivo i napredovali u najvećoj mogućoj meri. Nakon realizovanja kursa od 3 meseca postoji mogućnost produžavanja i nastavljanja.

Iako u okviru paketa nije uračunat poseban čas na kome vežbamo samo konverzaciju, na svim našim časovima radimo na razvijanju svih jezičkih kompetencija, usmenih i pisanih. Jedan od naših najvažnijih ciljeva jeste da naši polaznici razviju sve četiri kompetencije (razumevanje čitanja i usmenog govora, usmeno i pisano izražavanje) u podjednakoj meri. Takođe, naši časovi su interaktivni, što podrazumeva aktivnu ulogu polaznika u toku nastave.

BASIC kursevi idealni su za početne nivoe, ako želite da postavite dobru osnovu i kasnije nastavite izučavanje jezika na EXTENDED kursevima. Centar Rayuela preporučuje uključivanje časova konverzacije već od A2 nivoa po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (CEFR).

EXTENDED program su kursevi engleskog i španskog jezika i obuhvata nivoe od A1 do C2 po CEFR-u*. Kursevi EXTENDED sastoje se od tri časa nedeljno (3×60 minuta), a možete ga pohađati 3, 6 ili 9 meseci. Centar Rayuela svakako preporučuje kurs od 9 meseci kako biste kompletirali nivo i napredovali u najvećoj mogućoj meri. Verujemo da je rad u manjim grupama efikasniji, te se naše grupe sastoje od 3 do najviše 8 polaznika. Nakon realizovanja kursa od 3 meseca postoji mogućnost produžavanja kursa.

U Centru Rayuela smatramo da se u učenju jezika ne posvećuje dovoljno pažnje usmenoj komunikaciji te ono što je posebno u okviru EXTENDED kurseva jeste što je jedan čas u toku nedelje (60 minuta) posvećen razvijanju upravo veština usmenog izražavanja. To podrazumeva da se na času vežbaju aktivnosti komunikativnog karaktera: debate, igrice, rol play aktivnosti i druge. Naš centar preporučuje pohađanje ovakvih časova konverzacije već od A2 nivoa po CEFR-u.

*Zajednički evropski referentni okvir za jezike

Naši intenzivni kursevi traju 5 nedelja. Svake nedelje održava se 6 časova od 60 minuta (ukupno 30 časova u toku kursa). Grupe se sastoje od 3 do 6 polaznika kako bi se obezbedili optimalni uslovi za rad intenzivnim tempom. Ovaj tip kursa je idealan ako biste za kratko vreme da u velikoj meri poboljšate svoje znanje ili pak ako želite da obnovite već naučeno.

Kursevi će biti organizovani nekoliko puta u toku školske godine, a informacije o najavljenim INTENSIVE kursevima možete pratiti na početnoj strani sajta ili poslati mejl na info@rayuelacentar.com nakon čega ćete biti blagovremeno obavešteni o terminima.

Konverzacijski kursevi traju 3 meseca u okviru koji polaznici pohađaju 2 časa od 60 minuta nedeljno u grupama od 3 do 6 učenika. Za konverzacijske kurseve optimalne su male grupe kako bi rad bio efikasan.

Na konverzacijskim kursevima prolazimo kroz niz aktivnosti u kojima vežbamo, ali i učimo gramatiku, vokabular kroz formalne i neformalne situacije. Rad može biti u grupi, parovima ili individualan kroz zanimljive aktivnosti kao što su igrice, rol play, debate i drugo.

Održavamo konverzacijske kurseve engleskog, španskog i nemačkog jezika od nivoa A2 do nivoa C2 po CEFR-u*.

Toplo preporučujemo konverzacijske kurseve svima koji žele da obnove svoje znanje ili pak steknu aktivno znanje jezika, s obzirom da se u većini slučajeva usmeno izražavanje kako jezička kompetencija najviše zapostavlja.

*Zajednički evropski referentni okvir za jezike

U Centru Rayuela možete se pripremiti za polaganje međunarodnih ispita iz engleskog, španskog i nemačkog jezika. Naši pripremni kursevi osmišljeni su tako da se razlikuju u odnosu na to za koji nivo se pripremate. Ukoliko ćete polagati ispit nivoa A2 ili B1, na našem pripremnom kursu imaćete časove 3 puta nedeljno po 60 minuta u grupama do najviše 8 polaznika. U okviru kursa uključen je čas konverzacije jednom nedeljno, a kurs može trajati 6 ili 9 meseci. Mi svakako preporučujemo kurs od 9 meseci kako biste kompletirali nivo i dovoljno se pripremili za ispit.

Ukoliko je ispit koji ćete polagati nivoa B2, C1 ili C2, imaćete 4 časa od 60 minuta nedeljno, u grupama do najviše 8 polaznika. U okviru kursa imaćete čas konverzacije jednom nedeljno, a kurs može trajati 6 ili 9 meseci.

Na svim našim pripremnim kursevima uključene su postepeno upoznavanje sa ispitom, simulacija istog više puta u toku kursa, fokusiranje na aktivnosti i vežbe koje ispit zahteva od vas.

U nastavku možete pogledati za koje konkretno ispite vas pripremamo.

  • ENGLESKI JEZIK – IELTS, TOEFL, CAMBRIDGE EXAMS: Proficiency (CPE)Advanced (CAE), First (FCE), Key (KET) i Preliminary (PET)
  • ŠPANSKI JEZIK – DELE
  • NEMAČKI JEZIK – Goethe-Zertifikat
  • Priprema za upis na FILOLOŠKI FAKULTET