Metod

Kombinovanjem znanja i dobrih, proverenih praksi dobili smo ono što danas zovemo Metod Rayuela.

 • Pristup

  Naš pristup je komunikativan na način na koji polaznici svih uzrasta moraju upotrebljavati naučene konstrukcije i vokabular kako bi bili svesni njihove praktične svrhe. Naš posao je da stvorimo kontekst u kome ćete razumeti pravila i upotrebu jezičkih elemenata, dok su studenti ti koji taj kontekst treba maksimalno da iskoriste.

 • Nastava na stranom jeziku

  Verujemo u značaj nastave na stranom jeziku. Preduslov za aktivno znanje je izloženost stranom jeziku i neophodnost upotrebe istog. S toga će se naši časovi u najvećoj mogućoj meri izvoditi na jeziku koji se izučava. Bez brige, to se neće dešavati po svaku cenu. Tokom sticanja našeg međunarodnog iskustva, shvatili smo značaj poznavanja ne samo jezika mete, već i maternjeg jezika polaznika. Ovaj značaj ogleda se u poznavanju sličnosti i razlika između ova dva jezika, što je ključno za razumevanje određenih jedinica. Što bolje poznajemo svoj maternji jezik, bolje ćemo moći da shvatimo na koji način funkcioniše strani jezik. Tako da je naša ideja maksimalno izložiti polaznike stranom jeziku uz osiguravanje razumevanja.

 • Neformalno obrazovanje

  Pored formalnog obrazovanja koje imaju u svojim školama, u našem centru polaznici učiće kroz neformalno obrazovanje i biće upoznati sa tim šta se podrazumeva pod neformalnim obrazovanjem. Trudimo se da naši časovi budu zanimljivi i da povezujemo različite komukacione veštine kako bi naši polaznici na što prirodniji način savladali prepreke u učenju izabranog jezika.

 • Male grupe

  Smatramo da je učenje u malim grupama (od 3 do 8 polaznika) idealno kako bi mogli da obezbedimo individualno praćenje i podstaknemo napredak svakog polaznika, kao i aktivno učestvovanje naših studenata.  Na taj način naši profesori mogu usvojiti najbolju strategiju za rad sa svakim polaznikom individualno. Naši časovi konverzacije u najboljim uslovima čini grupa od 4 polaznika kako bi na najoptimalniji način mogli da vežbamo naše veštine radom u grupi, parovima ili samostalno kroz zanimljive aktivnosti kao što su igrice, rol play, debate i ostalo.

 • Međunarodno iskustvo

  Većina naših profesora ima iskustvo u radu iz zemalja čije jezike izučava, što doprinosi inovaciji u metodologiji, kao i multikulturalnosti i otvorenosti naših profesora. Kultura je neodvojivi deo učenja jezika, proces koji ne čine samo audiovizuelni sadržaji već i iskustva.