Hajde da razgovaramo!
Post

Hajde da razgovaramo!

Da li učiš neki jezik već dugo, ali se ne osećaš dovoljno slobodno da komuniciraš na tom jeziku? Sada imaš priliku da provežbaš, razrešiš sve svoje nedoumice i pogrešiš 100 puta, a da u isto vreme napreduješ i stekneš sigurnost.